Giới thiệu về giày đế cói

Nguồn gốc Giày đế cói – Espadrilles Giày đế cói hiện tại với tên quốc tế là Espadrilles xuất phát từ tiếng Pháp. Nguồn gốc của từ này là “espart” – tên gọi của một loại cỏ rất dẻo dai ở vùng Địa Trung Hải, vật liệu chính để tạo nên những đôi giày đế […]